oferta

Szkolenia otwarte

Szkolenia Otwarte to oferta dla każdego niezależnie od wiedzy i doświadczenia. Uczestnicząc w trzech kolejnych poziomach, osoby nieposiadające umiejętności obsługi MS Excel staną się w pełni świadomymi użytkownikami wykorzystującymi najbardziej zaawansowane i efektywne narzędzia arkusza kalkulacyjnego. Szkolenia otwarte to również doskonała oferta dla osób korzystających z Excela w swojej codziennej pracy. Poziom zaawansowany poszerzy horyzonty bądź ugruntuje posiadaną już wiedzę natomiast poziom VBA otworzy drogę do automatyzacji i pracy z w pełni ‘spersonalizowanym’ arkuszem.


Microsoft Excel - poziom podstawowy /
12h / Wrocław
Microsoft Excel - poziom zaawansowany /
12h / Wrocław
Microsoft Excel - VBA /
12h / Wrocław
Wstęp do programowania z użyciem języka Python /
40h / Wrocław
 


Opis szkolenia


Szkolenia Excel - poziom podstawowy są przeznaczone dla osób, które zaczynają pracę z arkuszem kalkulacyjnym, a także aktualnych użytkowników, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą obsługi programu Microsoft Excel. Celem szkolenia jest przedstawienie nie tylko metod umożliwiających swobodne poruszanie się po arkuszu, budowanie formuł, analizę szeroko pojętych danych biznesowych, czy też prezentację jej wyników, ale przede wszystkim zaszczepienie w uczestniku określonych nawyków, dotyczących obsługi programu, które w znaczny sposób ułatwiają i usprawniają codzienną pracę z arkuszem kalkulacyjnym.


Szkolenia Excel - poziom podstawowy będą prowadzone w formie następujących po sobie prezentacji określonego zagadnienia i części praktycznych w postaci ćwiczeń komputerowych. W ostatnich godzinach zajęć zostanie przedstawiony case, do rozwiązania którego zostaną wykorzystane przyswojone w czasie szkolenia techniki. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz test, po którego samodzielnym rozwiązaniu otrzyma od trenera informację zwrotną.


EDATE zapewnia wszystkim uczestnikom szkolenia opiekę poszkoleniową.


Program szkolenia

1. Podstawy obsługi programu Microsoft Excel:

1.1. Omówienie interfejsu oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika.
1.2. Podstawowe pojęcia – skoroszyt, arkusz, komórka, kolumna, wiersz itd.
1.3. Poruszanie się po skoroszycie, zaznaczanie i edycja elementów skoroszytu – wytnij, kopiuj, wklej, wstaw, ukryj, odkryj, usuń itd.

2. Zwiększenie wydajności pracy i usprawnienie poruszania się po dużych zbiorach danych poprzez wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

3. Wprowadzanie danych:

3.1. Wprowadzanie określonych typów danych – wartości liczbowych, daty i czasu, oraz tekstowych.
3.2. Wykorzystanie opcji Autouzupełnianie do automatyzacji wprowadzania danych.
3.3. Wykorzystanie serii danych do wypełniania zakresów komórek.

4. Formatowanie komórek:

4.1. Omówienie typów formatów danych – ogólne, liczbowe, walutowe itd.
4.2. Formatowanie komórek i ich zawartości (formatowanie czcionki, wyrównanie, orientacja, zawijanie tekstu, scalanie komórek, obramowanie i cieniowanie).
4.3. Kopiowanie formatowania – malarz formatów.

5. Wprowadzanie formuł:

5.1. Pojęcie formuły i jej elementy (operatory matematyczne oraz logiczne, nawiasy, wartości, wbudowane funkcje arkusza kalkulacyjnego).
5.2. Edycja formuł.
5.3. Zasady adresowania komórek – względne, bezwzględne i mieszane.
5.4. Sumy (funkcja SUMA, autosumowanie) oraz sumy pośrednie (SUMY.CZĘŚCIOWE).
5.5. Podstawowe funkcje: ŚREDNIA, MAX, MIN.
5.6. Funkcja logiczna JEŻELI oraz funkcje używane do łączenia warunków w jej obrębie, tj. funkcja LUB i ORAZ.
5.7. Funkcje matematyczne: SUMA.JEŻELI i LICZ.JEŻELI.
5.8. Przykłady zastosowania innych funkcji.
5.9. Łączenie zawartości komórek za pomocą formuły z operatorem &.

6. Połączenia między arkuszami i skoroszytami, edytowanie istniejących łączy.

7. Analiza danych i wyszukiwanie danych.

7.1. Formatowanie warunkowe.
7.2. Sortowanie danych.
7.3. Filtrowanie danych (autofiltr).
7.4. Wyszukiwanie oraz zamiana danych: moduły Znajdź oraz Zamień.

8. Wklejanie specjalne (łącznie z omówieniem funkcjonalności do edycji zawartości komórek bez użycia formuł).

9. Tworzenie i edycja wykresów.

9.1. Główne typy wykresów.
9.2. Tworzenie wykresu.
9.3. Edycja i formatowanie wykresu.

10. Wstawianie i edycja komentarzy.

11. Drukowanie arkuszy – ustawienia, określanie obszaru wydruku.


Cena za osobę: 500 PLN brutto
Cena ze zniżką studencką: 430 PLN brutto


Zapisz się na szkolenie

Sprawdź aktualne terminy
 
 

Szkolenia zamknięte

Mają Państwo firmę i poszukują szkoleń dla Pracowników? Oferta Edate jest również dla Państwa. Przeprowadzimy szkolenia zamknięte zgodnie z Państwa wymaganiami. W swojej ofercie mamy trzy standardowe poziomy zaawansowania, jednakże istnieje możliwość zorganizowania szkoleń nakierowanych stricte pod Państwa potrzeby. Program szkolenia zostaje wówczas napisany od zera w oparciu o listę zagadnień, które najlepiej przysłużą się pracownikom określonego obszaru. Możliwa jest także częściowa modyfikacja istniejących programów w sposób najbardziej odpowiadający Państwa potrzebom.

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie.

Szkolenia indywidualne

Stresuje Cię nauka w grupie? Masz do rozwiązania niecodzienne zadania? A może po prostu program szkoleń nie do końca pokrywa twoje potrzeby? Mamy więc coś dla Ciebie. Elastyczne szkolenia indywidualne, których termin, i zakres ustalasz sam. Możesz więc przerabiać z nami tylko określone funkcje arkusza kalkulacyjnego bądź przerobić jeden z programów standardowych.

Istnieje możliwość wcześniejszego opracowania przez nas materiałów przerabianych podczas szkoleń indywidualnych. Jednakże dla bardziej efektywnej współpracy zalecamy każdorazowo przesłać do nas materiały bądź wykaz zagadnień, których dotyczyć będzie szkolenie.

Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie z osobą przyjmującą zlecenie.

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie.

Inne zlecenia

Makro obsługujące standardowe raporty w firmie nagle przestało działać? A może takie właśnie makro chcesz stworzyć? Może jeszcze nie wiesz ale wiele standardowych cyklicznych procesów wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych można, a nawet powinno się zautomatyzować. Indywidualnie projektowane, zautomatyzowane arkusze kalkulacyjne ułatwiają pracę, oszczędzają czas i pomagają uchronić się przed błędami. Dają one również nowe możliwości, niespotykane w standardowych arkuszach – np. przeliczanie planu finansowego dla 200 zamiast 2 scenariuszy i wybór najbardziej optymalnych parametrów.

Prześlij nam swój arkusz wraz z wymaganiami, a przekonasz się ile czasu jesteś w stanie zaoszczędzić. Na podstawie otrzymanych materiałów przeprowadzimy wycenę i skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia terminu i sposobu realizacji projektu. Istnienie również możliwość szkolenia z zakresu dokonanych automatyzacji w celu zapoznania odbiorcy z poczynionymi zmianami oraz wyjaśnienia metod postępowania w razie wystąpienia ewentualnych błędów. Wszelkie projekty objęte są rocznym terminem gwarancyjnym w trakcie, którego zapewniamy likwidację wszelkich błędów powstałych w trakcie użytkowania arkusza.

Koszt wykonania zlecenia ustalany jest indywidualnie.